Avantatges CarCris

Experiència i coneixement del sector

 

Prestant serveis de neteja des de 1994 som perfectament coneixedors del nostre sector. Comptem amb la experiència necessària per oferir les millors propostes i condicions als nostres clients i aconsseguir un alt nivell de satisfacció.

Evolució i desenvolupament empresarial

 

CarCris manteniments és una empresa familiar. Al 2015 i com a segona generació, vam iniciar un procès de renovació i modernització que ha cambiat per complert l ´estructura del nostre negoci, entre d´altres coses, ampliant la quantitat de serveis que oferim als nostres clients, de manera que podem fer-nos càrrec de pràcticament qualsevol tasca relacionada amb la neteja.

Personal professional qualificat

 

Seleccionem curosament el nostre personal, essent conscients de que la seva imatge i la seva feina és el major valor de la nostra empresa.
Els nostres treballadors són el pilar fonamental , així doncs, darrera la selecció, ens esforcem per fidelitzar i formar, el que comporta implícitament, la prestació de serveis de qualitat als nostres clients.

Registre i planificació de serveis i tasques

 

Gràcies al sofware que vam implantar a principi del 2021, tots els serveis i tasques són registrats a la fitxa de cada client, realitzant-se una complerta planificació anual amb recordatoris telemàtics als netejadors, per a que cap tasca quedi sense realitzar, com és habitual que succeeixi al contractar altres empreses del sector.

Sistema control de qualitat

 

Hem treballat i desenvolupat el nostre propi sistema de control de qualitat, que inclou visites presencials dels supervisors, que elaboren informes que s´envien telemàticament als netejadors.
Posteriorment, es realitza un seguiment de les incidències per assegurar-nos que s´han subsanat i que els nostres serveis gaudeixen de les exigències de qualitat establertes.

Productes i maquinària d´última generació

 

Dins l´evolució i modernització de l´empresa, un dels nostres objectius fonamentals ha estat renovar e invertir en noves màquines i productes professionals, els quals ens han permès ampliar el nostre ventall de serveis, reduir els temps de treball i facilitar el desenvolupament de les tasques dels nostres treballadors.

Garanties

 

A l´experiència que atresorem i a la qualificació del nostre personal, hi afegim totes les garanties. Alta a la Seguretat Social, formació en PRL, assegurança d´accidents, pòlissa de responsabilitat civil, etc…

Atenció al client

 

Dediquem molt temps al seguiment comercial dels nostres clients, per els que sempre estem disponibles.
Qualsevol incidència que pugui sorgir en el servei ens la prenem com una prioritat absoluta, escoltant al client i oferint solucions ràpides.